Database and operating software development services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Нидерланды
Язык: EN NL
Заказчик: Waterschap Rivierenland
Номер: 7754365
Дата публикации: 14-02-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 33 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: software development services Concrete

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Waterschap Rivierenland
   De Blomboogerd 1
   Tiel
   4003 BX
   Netherlands
   Telephone: +31 344649813
   E-mail: r.van.os@wsrl.nl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=84237
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Other activity: Waterschap
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Prijsvraag data challenge klimaatadaptief waterbeheer


    Reference number: 2018016722
   2. Main CPV code:
    72212600
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Prijsvraag data challenge klimaatadaptief waterbeheer.

    De Waterschappen wil een ieder middels een prijsvraag uitdagen om innovatieve ideeën in te dienen op het gebied van datagebruik waarmee de gevolgen van wateroverlast beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden.

    Verras ons met externe datasets en informatie!


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72315100
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    De Waterschappen wil een ieder middels een prijsvraag uitdagen om innovatieve ideeën in te dienen op het gebied van datagebruik waarmee de gevolgen van wateroverlast beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. Vragen die wij onder andere hebben zijn:

    • Hoever kunnen we gaan met het perfectioneren van ons huidige watersysteem?

    • Kunnen we nog slimmer, proactiever en simpelweg beter gebruik maken van de aanwezige historische en real-time data van het watersysteem, zodat altijd (voor)tijdig.

    Ingegrepen kan worden bij extreme weersomstandigheden?

    • Of vragen de nieuwe extremen wellicht ook om een nieuwe (data)strategie en moeten we het over een andere boeg gooien?

    We vragen daarom iedereen om mee te denken en innovatieve oplossingen aan te dragen hoe het waterschap deze stap naar de toekomst kan zetten.

    Om nieuwe verbanden en ideeën op te sporen, stellen we onze data die rondom de geschetste cases van wateroverlast in het Land van Heusden en Altena beschikbaar aan deelnemers aan de data-challende die met een goed idee komen voor de challenge. Deze data blijft ook na openstellen eigendom van Waterschap Rivierenland en mag niet voor andere doeleinden dan voorliggende prijsvraag gebruikt worden.

    Behalve het watersysteem en de geografische inrichting van dit gebied, stellen we neerslag- en temperatuurmetingen, grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, stroomdebieten, regelstanden van de stuwen en gemalen en fysisch chemische data hiertoe open.

    Verras ons met externe datasets en informatie!


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Ronde 1 en Ronde 2: Begrijpbaarheid / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Ronde 1 en Ronde 2: 2. Realistisch / haalbaar / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Ronde 1 en Ronde 2: Vernieuwend ten opzichte van haalbaarheid / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Ronde 1 en Ronde 2: 4. Verrassend / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Ronde 3: Ontwikkelingscurve / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Ronde 3: Tastbaarheid van het idee / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Ronde 3: Voorspellend vermogen / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Ronde 3: Projectvoorstel / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Ronde 3: Kanskaart per jurylid / Weighting: 40
    Price - Weighting: 0
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-01
    End: 2018-09-01
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Nota van Inlichtingen:

    Eventuele vragen ter zake van het beschrijvend document dienen tot uiterlijk in de planning, paragraaf 2.5, genoemde datum voor 12.00 uur via de module vraag & antwoord in Negometrix te zijn ingediend.

    U dient de vragen afzonderlijk te stellen en deze niet in een verzamelbestand bij te voegen.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de inschrijvers. Bedrijven, studenten en andere mogelijke inschrijvers worden uitgedaagd om mee te dingen naar de opdracht.

    2. De ingediende ideeën worden gedeeld met de Waterschappen.

    3. Een bijzonder aspect is het Intellectueel eigendom (IE).

    Opdrachtnemer verkrijgt het Intellectueel eigendom (IE) ten aanzien van hetgeen door Opdrachtnemer is aangeboden, alsmede de mogelijkheid tot commercieel gebruik ten behoeve van andere opdrachtgevers. Opdrachtnemer verleent aan de Waterschappen echter wel om niet een niet in tijd beperkt gebruikersrecht van het toe te passen idee.

    De concrete invulling hiervan zal bij de opdracht nader worden bepaald.

    4. Wij wijzen inschrijver er op dat een eventueel octrooi voorafgaand aan de inschrijving door de inschrijver moet worden aangevraagd. Na het indienen van de inschrijving is dit niet meer mogelijk omdat het idee als is gedeeld en daarmee niet langer vatbaar voor octrooi. Een tijdige aanvraag van octrooi komt geheel voor rekening en risico van de inschrijver.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Nvt.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Nvt.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-26
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-05-15
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-26
   Local time: 12:00
   Place:

   Via het digitale platform van negometrix.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   De Aanbesteding vindt in 3 ronden plaats.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Nota van Inlichtingen:

  Eventuele vragen ter zake van het beschrijvend document dienen tot uiterlijk in de planning, paragraaf 2.5, genoemde datum voor 12.00 uur via de module vraag & antwoord in Negometrix te zijn ingediend.

  U dient de vragen afzonderlijk te stellen en deze niet in een verzamelbestand bij te voegen.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank Gelderland
   Arnhem
   Netherlands
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling aanbesteden WSRL.

   De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl

   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html

   Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling aanbesteden WSRL.

   De klachtenregeling staat op de website van overheid.nl

   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html

   Een eventuele klacht kunt u indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link externe bijlagen 2013-11150. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-12

Еще тендеры из страны Нидерланды за этот срок

Photocopying and thermocopying equipment Источник: TED

Relocation services Источник: TED

Event services Источник: TED

ID cards Источник: TED

Development services of real estate Источник: TED